HET DOELVAN DE STICHTING ONDERNEMERSFONDS LELYSTAD CENTRUM (SOLC):
• In 2017 heeft de gemeente Lelystad  besloten om mogelijkheden voor een ondernemersfonds te onderzoeken.
• Begin 2018 heeft de gemeente hierover positief besloten.
• Op 16 januari heeft de gemeenteraad van Lelystad de verordening op de heffing reclamebelasting vastgesteld.
• Op 25 april 2018 is de Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC) opgericht.
• SOLC is opgericht om op te treden als de in de verordening aangewezen stichting.
• De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Uitvoerings- en Bestuursovereenkomst.
• SOLC werkt nauw samen met de ondernemers, via Hart van Lelystad (HvL).
• De afspraken voor deze samenwerking zijn eveneens in de de Uitvoerings- en Bestuursovereenkomst opgenomen.
• SOLC ontvangt via een beschikking subsidie van de gemeente Lelystad en is gebonden aan de beschikking. • De gemeente, SOLC en HvL zetten zich in voor het draagvlak en de financiële basis van de stichting.
• SOLC is gebonden aan de eisen van wet en regelgeving, inclusief de verordening met de gemeente Lelystad.

In de bijlagen wordt uitleg gegeven waarom de Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum is opgericht en wat haar taak is.
Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum
flyer

Contact

Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC)

info@ondernemersfonds-lelystad.nl