Ondernemersfonds Stadshart officieel van start

Donderdag 12 juli is er een belangrijke stap gezet in de voortgang van het ondernemersfonds. Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC) en de gemeente Lelystad hebben gezamenlijk een uitvoeringsovereenkomst getekend. Hierdoor is het vanaf heden mogelijk daadwerkelijk evenementen te organiseren met het opgehaalde geld. De ondernemers slaan op deze manier de handen ineen om te werken aan een krachtig en vitaal Stadshart.  
 
Begin 2018 is gebleken is dat er sprake is van ruim voldoende draagvlak onder de ondernemers in het Stadshart. Om de financiering van het ondernemersfonds te regelen, hebben de ondernemers de gemeente Lelystad gevraagd mee te werken aan het invoeren van een collectieve heffing: een reclamebelasting. Wat er met het geïnde geld gedaan wordt is aan de ondernemers zelf. Middels een plan van aanpak hebben de ondernemers de ruimte om een scala aan activiteiten te organiseren.  
 
Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst wordt het geld daadwerkelijk op de rekening bijgeschreven en heeft het fonds ook de middelen om de ondernemers te ondersteunen in activiteiten die gericht zijn op zaken als marketing en promotie, economische versterking, etc.   
 
De Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC) is opgericht om het geld te beheren. De ondernemers binnen het Stadshart maken gezamenlijk afspraken over invulling, organisatie en uitvoering van de activiteiten. Partijen hebben het gezamenlijke doel de aantrekkelijkheid van het Stadshart te vergroten en de leefbaarheid van het Stadshart te versterken en daarmee de bezoekersaantallen en omzet te vergroten.  
 
De SOLC is trots op het behaalde resultaat en er wordt uitgekeken naar de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Vast staat dat dankzij het ondernemersfonds de slagkracht van de ondernemers in het Stadshart flink zal toenemen. “een historische stap voor het Stadshart voor de ondernemers”, aldus Frank de Graaff, bestuursvoorzitter van het Ondernemersfonds. 

Noot voor de redactie:  voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@ondernemersfonds-lelystad.nl 

U kunt dit artikel hier ook als PDF downloaden.

Contact

Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC)

info@ondernemersfonds-lelystad.nl